Rekisteriseloste

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Ratamestarinkatu 1
00520 HELSINKI
Puhelin 09 476 112
www.spek.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Leena Huhmarniemi, puh. 040 774 2992

Rekisterin nimi

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön asiakasrekisteri.
 

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön asiakasrekisteriä käytetään asiakas- ja palvelusuhteen hoitoon ja ylläpitoon sekä palvelun kehittämiseen asiakkaiden tarpeita paremmin vastaavaksi.

Rekisterin tietoja käytetään Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin sisältyy soveltuvissa osin etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, mahdolliset ostotiedot ja vapaaehtoiset profiilitiedot. Lisäksi rekisterissä on mahdollinen kielto luovuttaa osoite- tai muita tietojaan sekä mahdollinen kielto lähettää hänelle mitään tarjouspostia. Rekisteri sisältää mahdolliset luvat sähköiseen suoramarkkinointiin.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja luovutukset

Rekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy kun asiakas pyytää painetun kuvaston, luo tunnukset verkkokauppaan tai tilaa tavaraa. Suoramarkkinointikielto ja kielto luovuttaa osoitetietoja muille yrityksille tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (mm. sähköposti ja tekstiviestit) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.Asiakkaan itse antamat tiedot sekä asiakassuhteessa syntyvät ostotiedot. Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin.

Rekisterin tietojen suojaaminen

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön verkkokaupan asiakastiedot sekä muu atk-tallenteinen asiakastieto on suojattu henkilökunnan tehtävien mukaisilla, eri tasoisilla käyttöoikeuksilla sekä tämän lisäksi henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Asiakaarekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vstaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaiseen lakiin perustuvasta pyynnöstä.